Bookmark and Share

Results for 'Kamilah Wadd'.

Blog Results

Kisah 25 Nabi ~ MATA AIR
Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bila sudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ". ... Cuba agama yang engkau bawa dan ajaran -ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar, nescaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan...
Dunia Islam: NABI NUH AS
Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bila sudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ". ... Cuba agama yang engkau bawa dan ajaran -ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar, nescaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan...
Kisah Nabi Nuh - Al-Muntaqa - WordPress.com
?Dan mereka berkata: ?Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa', yaghuts, ya'uq dan nasr?. .... Nabi Nuh pun membalas ejekan mereka, ?Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami),? maksudnya adalah kamilah yang seharusnya mengejek kalian dan merasa heran kepada kalian...
Nabi Nuh AS | ??????????? ?????????? ?????????? ????? ?????????????
Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka ?wadd? dan ?Suwa? kadangkala ?Yaguts? dan bila sudah bosan digantinya dengan nama ?Yatuq? dan ?Nasr?. ... Coba agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu benar-benar benar, niscaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak dan...
Kisah Nabi Nuh AS | Islam
Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka "Wadd" dan "Suwa", kadangkala "Yaguts" dan bila sudah bosan digantinya dengan nama "Yatuq" dan "Nasr". Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh ... Jika agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau berikan kepada kami itu betul-betul benar, niscaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang...
berbagai informasi: kisah nabi nuh as
Kadang-kadangmereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bilasudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ". ... Cuba agama yang engkau bawa dan ajaran -ajaran yang engkau sadurkan kepadakami itu betul-betul benar, nescaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. kami sebagai pemuka-pemukamasyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan...
Kisah Lengkap Nabi Nuh AS | RSS atom
Kadang-kadangmereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bilasudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ". ... Cuba agama yang engkau bawa dan ajaran -ajaran yang engkau sadurkan kepadakami itu betul-betul benar, nescaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. kami sebagai pemuka-pemukamasyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan...
Wahyudi Ceprot: Kisah Lengkap Nabi Nuh AS
Kadang-kadangmereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bilasudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ". ... Cuba agama yang engkau bawa dan ajaran -ajaran yang engkau sadurkan kepadakami itu betul-betul benar, nescaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. kami sebagai pemuka-pemukamasyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan...